Проведення аудитів

Надаємо послуги з проведення аудитів власних потужностей та потужностей постачальників:

- з метою оцінки відповідності потужності гігієнічним вимогам, передбаченим законодавством; 

- з метою оцінки впровадженої системи постійно діючих процедур заснованих на принципах аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР.

За результатами аудитів підприємству надається звіт з аналізом проблемних питань та оптимальними шляхами їх вирішення.


#знаємояк